fyll-paprika

Vill du vara med och göra en insats för miljön?

Den mat vi äter varje dag påverkar miljön på ett negativt sätt. Det innebär inte att vi ska sluta äta eller äta mindre. Men vi som arbetar med maten i skolrestaurangen och du som är gäst kan hjälpas åt att minska matens negativa miljöpåverkan.

Det du som gäst kan göra direkt är att inte ta mer mat än du orkar äta upp. På nästan alla våra skolor har vi genomfört kampanjer för att minska matsvinnet. Inget är så onödigt som mat som hamnar i soptunnan. Det gäller även oss som arbetar i köket. Vi försöker hela tiden bli duktigare på att minska svinnet i köket.

Då och då rapporterar medierna om mat som åker långa sträckor över hela världen innan de hamnar på våra tallrikar. Det är sant. Men en lång transportsträcka innebär inte nödvändigtvis att ett livsmedels totala miljöpåverkan blir värre än om den varit kort. Det beror också på hur något transporteras. Båt- och tågtransporter är generellt sett bättre än flyg, bil och lastbil. Men det handlar också om hur stor eller liten lastbilen är och vilket drivmedel man använder.

Transporterna står för 20 till 30 procent av livsmedelsproduktionens totala utsläpp av växthusgaser. För att veta hur klimatsmart en maträtt är måste man också ta hänsyn till miljöaspekter såsom biologisk mångfald, djurhållning, användning av bekämpningsmedel och antibiotika, osv. På vissa håll i världen betar djuren fritt, på andra får de foder som kanske transporterats med lastbil flera mil.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU har tagit fram en Mat-klimat-lista. Syftet med listan är att försöka visa hur olika livsmedel påverkar miljön. Är du intresserad kan du läsa den här.

Några konkreta saker som vi på Sodexo gör för miljön är att säsongsanpassa menyerna, minska svinnet, inte servera utrotningshotad fisk och använda fordon som drivs med biogas.

Låt oss gärna veta vad du tänker om mat och miljö. Tror du att det som du gör har betydelse? Skulle du kunna tänka dig att avstå från din favoriträtt om du visste att den inte var så bra ur miljösynpunkt?