HiRes

Svar på frågor om kyckling och halal

Gävle kommun har fått frågor kring kycklingen som serveras i skolorna och huruvida den är halalslaktad eller inte. Sodexo köper endast kyckling som är fullt bedövad vid slakt i enlighet med de regler som finns inom EU och i Sverige.

För kycklingen finns ingen skillnad vad gäller djurskydd och slaktmetod. Både vid halal- och icke halalslakt bedövas kycklingen. Detta görs för att den inte ska känna något vid avlivningen. I medvetslöst tillstånd sticks djuren i halsen och de avlider på grund av blodförlust.

För att kycklingen ska vara halalslaktad finns krav på slaktbandets riktning. En muslim övervakar slakten och vid olika tillfällen läses en bön.

Anledningen till att all kyckling är halal från flera kycklingleverantörer är att det förenklar produktionen. Man slipper hålla reda på vilka fåglar som vistats på det ena eller andra slaktbandet. Slaktmetoden är densamma och godkänd inom EU och i Sverige. Sodexo beställer inte halalkyckling men får det eftersom flera leverantörer gör på detta sätt.

Sodexos krav på kycklingleverantörer
Alla leverantörer måste följa lagstiftning inom EU. Sodexo har väl upparbetade rutiner för att kvalitetssäkra leverantörer vad gäller livsmedelssäkerhet, arbetsmiljö och miljöpåverkan. Våra leverantörer har oftast ett eller flera certifikat som styr deras kvalitéts- och miljöarbete. Vi har långsiktiga relationer med våra leverantörer och gör besök för att kontrollera att ställda krav uppfylls.

 • Sofia Oveland

  Förutom djurskyddsperspektivet bör man ha i åtanke att i princip alla halalcertifierande organisationer är direkt eller indirekt kopplade till terroristgruppen Hamas och finansierar denna. Svenska skattepengar ska INTE gå till att finansiera terrorism, varken direkt eller indirekt. Och definitivt inte genom att vår skolmatsleverantör av ren snålhet blandar sig i den mycket smutsiga industrin som genererar väldigt mycket pengar åt helt fel personer. De som inte vill äta icke-terrorismfinansierande och kött som är slaktat enligt svenska regler bör serveras ett fullgott vegetariskt alternativ.

 • Carola Janssen

  Hej Sofia!
  Vi tycker också att djurskyddsperspektivet är viktig och köper därför bara råvaror från leverantörer som lever upp till lagstiftning inom EU. Den som väljer att äta vegetarisk mat i våra skolrestauranger får en näringsberäknad måltid som lever upp till Livsmedelsverkets rekommendationer.
  Med vänlig hälsning
  Anna Edberg, distriktschef Sodexo

 • Hej Sofia!
  Vi tycker också att djurskyddsperspektivet är viktig och köper
  därför bara råvaror från leverantörer som lever upp till lagstiftning inom EU.
  Den som väljer att äta vegetarisk mat i våra skolrestauranger får en
  näringsberäknad måltid som lever upp till Livsmedelsverkets
  rekommendationer.
  Med vänlig hälsning
  Anna Edberg, distriktschef, Sodexo

 • Sofia Oveland

  Ja det var djurskyddsperspektivet, och det är ju bra att ni ser över det. Det jag däremot starkt poängterar nedan är vilka som halalcertifierar kött inom EU (och även i Sverige) och vilka terrororganisationer som har kopplingar till och finansieras av dessa. Vad har ni för ståndpunkt angående etiken i detta och angående människorätt i det avseendet? Har ni aktivt undersökt de halalcertifikat som finns och vilka organisationer som står bakom just de certifikat som finns på era produkter? Vilka halalcertifikat är aktuella på de produkter ni köper in?

  • Människorättsliga frågor har högsta prioritet för oss och vi agerar direkt om vi skulle få kännedom om att mänskliga rättigheter inte respekteras.
   Vi har ingen egen produktion utan vi köper in olika produkter och råvaror. Alla våra leverantörer måste följa lagstiftning inom EU. Sodexo har väl upparbetade rutiner för att kvalitetssäkra leverantörer. Våra leverantörer har oftast ett eller flera certifikat som styr deras kvalitets- och miljöarbete. Vilket även är fallet här. Gällande Halal-certifikat, är de i detta fall utställda av The
   Central Islamic Committee of Thailand. Vi har långsiktiga relationer med våra
   leverantörer och gör besök för att kontrollera att ställda krav uppfylls.

 • Anna Sandblom

  En fråga.. kommer det halalslaktade köttet från svenska bönder? Isf undrar jag från vilka gårdar. I mina barns skola har dom börjat med namninsamlingar eftersom dom inte vill äta detta kött. Jag anser att det ska finnas ett alternativ. Jag personligen köper inte halalslaktat kött och det ska dom då inte äta i skolan heller.

  • Vi beställer inte halalkyckling. Men eftersom de producenter
   vi valt utifrån kvalitet, pris och djurskydd är det den här kycklingen vi har
   upphandlat och den kommer från Thailand. Av all import av kyckling till Sverige är en stor del halalslaktad, anledningen till detta är att det förenklar produktionen. Man slipper hålla reda på vilka fåglar som har varit på det ena eller andra slaktbandet. Slaktmetoden är densamma och godkänd inom EU och i Sverige. Sodexo beställer inte halalkyckling men får det eftersom flera leverantörer gör på detta sätt.

   Det finns måltidsalternativ om man inte är sugen på kyckling, barnen/ungdomarna kan välja mellan två andra rätter varav en är
   vegetarisk.

 • MH

  Några frågor med anledning av elevers starka reaktioner under hösten sedan de fått kännedom om att ni serverar halalslaktad kyckling från Thailand.

  – Hur resonerar Sodexo kring ert miljötänkande när ni ”väljer produkter och råvaror som belastar miljön så lite som möjligt” och samtidigt importerar kyckling från Thailand? Rimligtvis transporteras kycklingen till Sverige på något sätt vilket påverkar miljön.
  – Vi bor och lever i Sverige där majoriteten av eleverna INTE äter halalslaktat kött av religiösa skäl. Hur kommer det sig då att Sodexo, i er kravspecifikation, vid upphandlingen valt att ändå acceptera detta? Det förefaller vara enbart kostnaderna som styr valet av era produkter.

  Många elever (och föräldrar) är upprörda över den kyckling Sodexo serverar då det upplevs mer humant att avliva ett djur med ett direkt dödande skott än att djuret långsamt får förblöda, även om djuret i båda fallen är bedövat. Självklart ska halalslaktat kött fortsätta att serveras i skolorna för de som önskar liksom annan specialkost.

  Jag undanber mig upprepningar av era tidigare svar. Kom istället med nya, konkreta svar.

 • Calle Bergström

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22909465.ab

  Kommer Sodexo fortsätta köpa kyckling från Thailand till våra barn i skolan?

  WHO rekommenderar att inte äta kyckling från Thailand.