kyckling

Ingen thailändsk kyckling i skolrestaurangen

Vi har bestämt oss för att stoppa inköp av thailändsk kyckling till skolrestaurangerna med anledning av Världsnaturfondens, WFF:s nya köttguide.  Enligt WWF använder fortfarande många asiatiska uppfödare antibiotika i förebyggande och tillväxtfrämjande syfte vilket leder till antibiotikaresistens.

Enligt avtal med våra leverantörer får inte antibiotika ges i förebyggande syfte eftersom vi delar Världsnaturfondens oro för överanvändning. Till dess att vi säkerställt att vår thailändska leverantör följer vårt avtal har vi beslutat att inte köpa in kyckling från Thailand.

Kom ihåg att Världsnaturfondens uppmaning inte handlar om att den som äter kycklingen får i sig antibiotika. Det handlar om att överanvändning i uppfödningen gör bakterierna resistenta. På sikt kan det bli så att de mediciner som vi har mot ganska vanliga sjukdomar idag inte längre kommer att fungera. Vi tycker därför att det är jättebra att Världsnaturfonden nu har med antibiotikaanvändning när de gör bedömningar till sin nya köttguide.