Din måltid

Ökat fokus på skolmat visar ny undersökning

Politiker påverkar vad som serveras i skolrestaurangen. En ny undersökning visar att 74 procent av landets kommuner nu har politiska beslut med riktlinjer för måltidsverksamheten i skolan. Det är en kraftig ökning sedan 2011, då siffran var 45 procent.

”Det är glädjande att intresset för skolmåltiderna ökar. Måltider är ett teamwork där det krävs engagemang i alla delar. Vi har lång erfarenhet och vet hur mycket bättre det blir med samarbete och engagerade beslutsfattare”, säger Kim Duggin som är platschef och ansvarig för skolmåltiderna i Täby.

Livsmedelsverket har tillsammans med Skolmatens vänner kartlagt skolmåltidsverksamheten i landets kommunala grundskolor. 240 av landets 290 kommuner har deltagit, undersökningen är därmed den största på området.

Antalet kök där all matlagning sker i direkt anslutning till skolrestaurangen har ökat från 52 till 61 procent sedan 2011. I undersökningen såg man också att kommuner med klara riktlinjer för måltidsverksamheten hade färre lunchserveringar före kl 11.

”Att schematekniskt få ihop det så att lunchserveringen hamnar på rimliga tider för alla elever är fortsatt en utmaning för kommunerna. Resultatet tyder på att det underlättar om man har ett kostpolitiskt program”, säger Eva Sundberg som är ansvarig för Livsmedelsverkets kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg.

Läs mer om undersökningen på Livsmedelsverkets hemsida.