Camilla Larsson, måltidskonsulent Nyköpings kommun

”Skolmaten borde få större uppskattning”

Camilla Larsson arbetar som måltidskonsulent i Nyköpings kommun sedan 2007. Hon tycker att skolmat är en fantastisk förmån och önskar att fler förstår hur bra maten faktiskt är och att skolkockarna får känna ännu mer stolthet. Sverige är ett av få länder i världen som erbjuder gratis och näringsberäknad skolmat till alla elever, och den har genomgått stora förbättringar de senaste åren.

”Det är bra om man tar reda på vad som serveras innan man bildar sig en uppfattning. Det finns många missuppfattningar och en del lever kvar i tron att det ser ut precis så som det gjorde när de själva gick i skolan, men maten är oerhört mycket bättre idag. Nyköpings kommun ställer höga krav.”

Sodexo lagar mat till cirka 9 000 elever i Nyköping. Varje dag kan eleverna välja mellan två rätter varav den ena är vegetarisk. 50 procent är ekologiskt och drygt 80 procent kommer från svenska råvaror. Det finns krav på djurskydd och mer mat än tidigare lagas från grunden.

Hur kan maten bli ännu bättre?

”Om jag fick önska så skulle jag vilja ha fler fullt utrustade kök så att maten kan lagas på varje skola. Och så skulle jag vilja att fler såg måltiden som en helhet. Maten på tallriken är viktig men det är även miljön. Lunchen ska vara en lugn stund på dagen utan stress. Så ser det inte ut idag.”

Hon påtalar vikten av positiva förebilder. Att vuxna runt barnen har en uppmuntrande och positiv inställning till mat och måltider. Maten borde vara en integrerad del i skoldagen. I klassrummet kan man prata om vad som serveras och på så sätt skapa engagemang och öka medvetenheten. Det handlar ju trots allt om att ge eleverna kunskaper om hur måltiden bidrar till deras hälsa och välbefinnande.