Kontakt

Platschef Sara Ladell
Telefon:
08-5788 5814
Epost: sara.ladell@sodexo.com

Skolor

Björsäterskolan
Öppettider 11.00-12.30
Kontakt i restaurangen: Gali och Carola
Telefon: 0120-60393

Centralskolan
Kontakt restaurangen: Ann-Marie och Åsa
Telefon: 0120-83336

Långbrottskolan
Kontakt restaurangen: Ann
Telefon: 0120-83347

Alléskolan
Öppettider 11.00-13.30
Kontakt restaurangen: Morgan
Telefon: 0120-83329

Mässen Gymnasium
Kontakt restaurangen: Gunilla och Helena
Telefon:

Greboskolan
Kontakt restaurangen: Kerstin
Telefon: 013-55277

Förskolor
Vi levererar mat till följande förskolor:

Långbrotts fsk, Nygård fsk, Nallen-Björsäter fsk, Ekorren-Björsäter fsk, Falerum fsk, Grebo fsk,
Igelkotten-Grebo fsk, Snigeln-Grebo fsk, Rådjuret-Grebo fsk, Grodan-Grebo fsk, Kartan, Luftballongen, Uppfinnaren.

Fritids
Vi levererar mat till följande fritids:

Diamanten, Alléskolan, Elefanten, Bubblan.