Kontakt

Hej!
Jag heter Annica Sturk och är ansvarig för Sodexos skolmatskoncept Energizonen. Har du övergripande frågor om våra skolmåltider så är du välkommen att kontakta mig. Om du har frågor som gäller specifika skolrestauranger ber jag dig kontakta respektive kontaktperson i din region.

Annica Sturk
Direkt: 08 – 5788 5766
Växel: 08 – 5788 4000

Sekretesspolicy

Dina personuppgifter kan användas av Sodexo till att hantera dina förfrågningar. Dessa personuppgifter behandlas legitimt av Sodexo i informationen om sina tjänster.

Dessa personuppgifter behandlas av behöriga personer inom Sodexokoncernen och kan delas med externa serviceleverantörer, även i länder som inte anses ha tillräckligt hög skyddsnivå. Om en extern serviceleverantör skulle bli engagerad skapas kontrakt som säkerställer att sådana leverantörer följer gällande strikta sekretessregler och lämpliga garantier tas fram för att säkerställa tillräcklig skyddsnivå.

I enlighet med gällande lag kan du utöva dina rättigheter för personuppgifter.

För mer information, se vår Sekretesspolicy.