Kontakt

Hej!
Jag heter Annica Sturk och är ansvarig för Sodexos skolmatskoncept Energizonen. Har du övergripande frågor om våra skolmåltider så är du välkommen att kontakta mig. Om du har frågor som gäller specifika skolrestauranger ber jag dig kontakta respektive kontaktperson i din region.

Annica Sturk
Direkt: 08 – 5788 5766
Växel: 08 – 5788 4000