Elever och föräldrar

6-Elever-och-föräldrarI kedjan med olika intressenter kring skolmåltiden finns självklart också eleverna. Deras synpunkter och önskemål är viktiga. Vårt önskemål är att det ska finnas matråd på alla skolor. Det är skolans uppgift att kalla till matrådsmöte. På matrådsmötena kan elever i olika åldrar vara med och diskutera maten direkt med oss och någon från skolledningen. Vi diskuterar hela måltidssituationen. Miljön är lika viktig som själva maten. Långa köer, matsalar med hög ljudvolym och ont om plats ger inte önskvärd avkoppling och måltidsupplevelse.

Föräldrar försöker vi nå via den här sidan, informationsbrev som skickas via skolan och ibland bjuder vi in till öppna hus där vi berättar om hur vi jobbar och bjuder på smakprov. Föräldrar är välkomna att äta lunch tillsammans med sitt/sina barn någon gång under läsåret för att smaka på maten och se hur hela matsituationen fungerar. Man behöver inte föranmäla sitt besök. Efter lunchen tar vi gärna emot synpunkter, både positiva och negativa. Elever och föräldrar är även välkomna att kontakta oss direkt.