Livsmedelsverket

2-LivsmedelsverketVi utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer när vi sätter samman recept och matsedlar. I skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 ställs krav på att skolmåltiden för årskurs 1-9 både ska vara kostnadsfri och näringsriktig. Livsmedelsverkets rekommendationer ”Bra mat i skolan” ligger till grund vid bedömningen av vad som är en näringsriktig måltid. Skollunchen bör ge i genomsnitt 30 procent av elevernas rekommenderade energi- och näringsintag.