Sodexo

3-SodexoVi har en rad lagar och krav att förhålla oss till när vi går in i ett måltidsuppdrag. Utöver dem ställer vi också krav på oss själva. Att arbeta målmedvetet med miljö och hållbarhet är ett exempel på det. Vår globala plan, Better Tomorrow Plan ligger till
grund för vårt hållbarhetsarbete.


Matsvinn

Mat har stor påverkan på miljö och klimat. Det gäller den mat vi äter men framallt den mat som slängs. Enligt Naturvårdsverket slängs mellan 15 000 och 20 000 ton skolmat i soporna. Varje år! Tvärt emot vad många tror är det den mest populära maten som hamnar i soptunnorna. Genom att regelbundet mäta allt svinn, från våra förråd till gästernas tallrikar får vi kontroll över var svinnet uppstår och vilka åtgärder som måste vidtas för att minska mängden.

Hållbarhet

Vi ser också till att matlagning, transport och sophantering sker på ett så miljövänlig sätt som möjligt. Vi säsongsanpassar menyerna och serverar endast fisk från bestånd som Världsnaturfonden bedömer som hållbara. De så kallade rödlistade fiskarna är bortplockade från vårt sortiment sedan flera år tillbaka. Vi ställer krav på djurskydd och att leverantörerna lever upp till våra uppförandekoder som bland annat innebär uppfyllande av kvalitets-, hälso-, säkerhets- och miljöstandarder enligt vad som definieras av lagar och förordningar.

Smak

På Sodexos huvudkontor arbetar kostekonomer, kockar och inköpare som har stort fokus på smak och kvalitet. Menykommittén tar fram recept och smakpanelen smakar sig igenom en rad produkter så att varje kök enkelt kan köpa råvaror, hel- och halvfabrikat som smakar bra. Medlemmarna i smakpanelen är utbildade i sensorik. Med hjälp av sina sinnen kan de förstå hur livsmedel och mat upplevs av olika människor.

Här kan du läsa mer om Sodexo som företag.