Kontakt

Solna skolor
Platschef: Theodora Savviki
theodora.savvaki@sodexo.com
08 – 5788 3055
____________________________________________________________________________________

Lidingö grundskolor, Maria skolan och Farsta förskolor
Platschef: Alex Espinoza
alex.espinoza@sodexo.com
08 – 5788 3243
_____________________________________________________________________________________

Täby skolor
Platschef: Kim Duggin
kim.duggin@sodexo.com
08 – 5788 3149

Täby Mitt: Tibble gymnasium, Åva gymnasium, Ytterbyskolan, Ellagårdsskolan, Löttingelundsskolan,
Drakskeppsskolan, Viggbyskolan
Restaurandchef: Emil Bergström
emil.bergstrom@sodexo.com
0
8-5788 3684

Täby Norr: Byleskolan, Skolhagenskolan, Kyrkskolan, Midgårdsskolan, Vallatorpsskolan, Brinkskolan
Brinkens förskola
Restaurangchef: Mikail Suvar
mikail.suvar@sodexo.com
08- 510 12  236

Täby Öst: Näsbyparkskolan, Slottsparksskolan, Norskolan, Myrängsskolan, Hägerneholms förskola
Restaurangchef: Johan Lindell
johan.lindell@sodexo.com
08-5788 3600
_____________________________________________________________________________________

 S:t Eriks gymnasium, Kungsholms gymnasium
Platschef: Theodoros Papamichail
theodoros.papamichail@sodexo.com
08 – 5788 3219
_____________________________________________________________________________________

Pilträde
Restaurangchef Alejandro Borquez
serafeninfo@sodexo.com
 08-5788 3688
_____________________________________________________________________________________

Norrmalms skolor: Rödabergsskolan, Adolf Fredriks musikklasser, Lilla Adolf Fredrik
Platschef: Theodora Savviki
theodora.savvaki@sodexo.com
08 – 5788 3055
_____________________________________________________________________________________

Kista skolor och Jöns jakob
Platschef: Mats Pettersson
mats.pettersson@sodexo.com
08-5788 5603